TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ
Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi (HÜTAD)
Hacettepe Üniversitesi Yabancı Dil Olarak Türkçe Araştırmaları Dergisi (HÜYDOTAD)
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi 5. Öğrenci Sempozyumu
7. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu: Göçün 60. Yılında Almanya'da Türkler ve Türkçe Öğretimi
6. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu
Türk - Moğol Araştırmaları Çalıştayı II
Tarihsel Süreçte Türk Moğol İlişkileri Uluslararası Çalıştayı
5. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu: Oğuzlar: Dilleri, Tarihleri ve Kültürleri
4. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu: Dilleri ve Kültürleri Yok Olma Tehlikesine Maruz Türk Toplulukları
3. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu
Orhon Vadisi Anıtlarını Yeniden Yorumlamak Taş Heykel Çalıştayı
2. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu: Kâşgarlı Mahmud ve Dönemi
Yaşayan Eski Türk İnançları Bilgi Şöleni
1. Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu
Yönetim

Kurucu
Prof.Dr. M. Cihat ÖZÖNDER (1947-2007)

Müdür
Prof.Dr. Yunus KOÇ

Müdür Yardımcıları

Doç.Dr. Meltem EKTİ

Dr.Öğr. Üyesi Mikail CENGİZ

Türkiyat Araştırmaları Anabilim Dalı Başkanı
Prof.Dr. Yunus KOÇ

Türkiyat Araştırmaları Anabilim Dalı Başkan Yardımcısı
Dr.Öğr. Üyesi Tevfik Orçun ÖZGÜN

Moğol Dili ve Kültürü Araştırmaları Anabilim Dalı Başkanı
Dr.Öğr. Üyesi Mikail CENGİZ

Enstitü Sekreteri
Hamdi KAPLAN