TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ
Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi (HÜTAD)
Hacettepe Üniversitesi Yabancı Dil Olarak Türkçe Araştırmaları Dergisi (HÜYDOTAD)
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi 5. Öğrenci Sempozyumu
7. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu: Göçün 60. Yılında Almanya'da Türkler ve Türkçe Öğretimi
6. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu
Türk - Moğol Araştırmaları Çalıştayı II
Tarihsel Süreçte Türk Moğol İlişkileri Uluslararası Çalıştayı
5. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu: Oğuzlar: Dilleri, Tarihleri ve Kültürleri
4. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu: Dilleri ve Kültürleri Yok Olma Tehlikesine Maruz Türk Toplulukları
3. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu
Orhon Vadisi Anıtlarını Yeniden Yorumlamak Taş Heykel Çalıştayı
2. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu: Kâşgarlı Mahmud ve Dönemi
Yaşayan Eski Türk İnançları Bilgi Şöleni
1. Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu
Tarihçe

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2547 sayılı Kanun çerçevesinde 03.07.1992 yılında kurulmuş ve kararı 11 Temmuz 1992 Tarih ve 21281 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır. 2002 yılına kadar idari örgütlenme ve altyapı donanımından yoksun olarak pasif bir durumda varlığını sürdürmüştür.

2003 yılında hem mekân, hem de idari örgütlenmesinde önemli değişimler gerçekleştirmiştir. Enstitü Kurulu'nun teşekkülü ve idari örgütlenmesinde yapılan değişikliklerle birlikte, kısıtlı da olsa fiziksel alt yapısını da tamamlayarak kendi mekânında faaliyetlerini hızlandırmış, aktif bir konuma gelmiştir.

Enstitü bünyesinde, YÖK Yürütme Kurulu'nun 29.01.2004 tarihli kararı ile kurulan Türkiyat Araştırmaları Anabilim Dalı ve 08.01.2014 tarihli kararı ile kurulan Moğol Dili ve Kültürü Araştırmaları Anabilim Dalı faaliyetlerini sürdürmektedir.

Enstitü Müdürlüğü görevini; Prof.Dr. Ahmet Yaşar Ocak (1993-1999), Prof.Dr. M. Cihat Özönder (1999-2007), Prof.Dr. Ülkü Çelik Şavk (2007-2012), Prof.Dr. Yunus Koç (2012- devam ediyor) yürütmüşlerdir.

Lisansüstü Programlar ve Açılış Tarihleri 

Türkiyat Araştırmaları Yüksek Lisans (Tezli)

27.09.2007

Türkiyat Araştırmaları Doktora

06.06.2013

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi (Tezsiz)

21.07.2011

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi (Tezli)

27.06.2013

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Doktora

27.06.2013