TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ
Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi (HÜTAD)
Hacettepe Üniversitesi Yabancı Dil Olarak Türkçe Araştırmaları Dergisi (HÜYDOTAD)
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi 5. Öğrenci Sempozyumu
7. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu: Göçün 60. Yılında Almanya'da Türkler ve Türkçe Öğretimi
6. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu
Türk - Moğol Araştırmaları Çalıştayı II
Tarihsel Süreçte Türk Moğol İlişkileri Uluslararası Çalıştayı
5. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu: Oğuzlar: Dilleri, Tarihleri ve Kültürleri
4. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu: Dilleri ve Kültürleri Yok Olma Tehlikesine Maruz Türk Toplulukları
3. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu
Orhon Vadisi Anıtlarını Yeniden Yorumlamak Taş Heykel Çalıştayı
2. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu: Kâşgarlı Mahmud ve Dönemi
Yaşayan Eski Türk İnançları Bilgi Şöleni
1. Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu
Formlar
Yüksek Lisans Programlarına Ait Formalar

1. Yüksek Lisans Tez Danışmanı Talep Formu

2. Yüksek Lisans Tez Danışmanı Değişikliği Talep Formu

3. Yüksek Lisans Tez Öneri Formu

4. Yüksek Lisans Tez Konusu Değişikliği Formu

5. Yüksek Lisans Tez Adı Değişikliği Formu

6. Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi Atama Teklifi

7. Yüksek Lisans Tez Savunması Sınav Tutanağı

8. Yüksek Lisans Jüri Üyesi Tez İnceleme ve Değerlendirme Formu

9. Yüksek Lisans Tez Kabul ve Onay Sayfası

10. Yüksek Lisans Tez Orijinallik Formu

11. Etik Kurul izin Muafiyeti Formu

12. Yüksek Lisans Tezi Başlangıç Sayfaları

13. Yüksek Lisans Mezuniyet İlişik Kesme Formu

Doktora Programlarına Ait Formalar

1. Doktora Tez Danışmanı Talep Formu

2. Doktora Tez Danışmanı Değişikliği Talep Formu

3. Doktora Yeterlik Sınav Jürisi Öneri Formu

4. Doktora Yeterlik Sınavı Tutanak Formu

5. Doktora Tez İzleme Komitesi Teklifi

6. Doktora Tez Konusu Öneri Formu

7. Doktora Tez Önerisi Tutanak Formu

8. Doktora Tez İzleme Komitesi Tutanak Formu

9. Doktora Tez Savunma Jürisi Atama Teklifi

10. Doktora Tez İnceleme ve Değerlendirme Formu

11. Doktora Tez Savunması Sınav Tutanağı

12. Doktora Tez Kabul ve Onay Sayfası

13. Doktora Tez Orijinallik Formu

14. Doktora Tezi Etik Kurul İzin Muafiyeti Formu

15. Doktora Tezi Başlangıç Sayfaları

16. Doktora Mezuniyet İlişik Kesme Formu

Ortak Formlar

Lisansüstü Akademik Danışmanlık El Kitabı

Yabancı Öğrenci Bilgilendirme Formu

Askerlik Sevk Tehiri Başvuru Formu

Askerlik Sevk Tehiri İptali Başvuru Formu

Başka Kurumlardan Ders Alma Başvuru Formu

Ders Eşdeğerlik Formu

Geçici Mezuniyet Belgesi istek Dilekçesi

İzinli Sayılma Başvuru Formu

Kayıt Sildirme Başvuru Formu

Kredi Transferi Başvuru Formu