Ana Sayfa

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Ana Sayfasına Hoş Geldiniz

Enstitü, Türk kültürü ve etkileşim içinde bulunduğu kültürleri, kökenlerini ve tarih içinde izlediği değişim süreçlerini araştırmak amacıyla 1992 yılında kurulmuştur. Ana hedefi, bilimsel yöntem ve tekniklerle elde ettiği sonuçları bilim dünyasına kazandırmak; Türk dili, tarihi, kültür ve sosyal yapısı üzerine disiplinler arası bir yaklaşımla araştırmalar yapmaktır. Türkiye, Balkanlar, Ortadoğu, Karadeniz çevresi, Kafkasya, Sibirya, Orta Asya, Moğolistan ve Türkistan coğrafyası tarihte ve günümüzde Türk kültürünün etkili olduğu bölgelerdir. Bu bölgeler günümüzde de otantik kültürel verileri barındırmaktadır. Ayrıca tüm bu bölgeler, geçmişte ve günümüzde kültürler arası temas ve geçişkenliğin yoğun olduğu alanlardır. Bu sebeple söz konusu bölgelerdeki sosyal yapıların dil, tarih, sanat, inanç, folklor, hukuk, ticari faaliyetler ve siyasi bakımdan incelenmesi Enstitünün hedefleri arasındadır. Diğer taraftan Avrupa’yla bütünleşme sürecine kendi kültürel kimliğini koruyarak girmeyi hedefleyen Türkiye, Avrupa ile tarihten gelen sosyal ve kültürel ilişkilerini daha da güçlendirmek zorundadır. Bu zorunluluk Avrupa’nın farklı ülkelerinde önemli ölçüde göçmen nüfusa sahip olması bakımından da pekişmektedir. 

Enstitüde “Türkoloji” ve “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi” alanlarında yüksek lisans ve doktora programları bulunmaktadır. Bu programlarda disiplinlerarası bir bakış açısıyla eğitim yapılmakta, yeni yaklaşım ve yöntemler uygulanmaktadır.

Enstitü, 2006 yılından itibaren iki yılda bir uluslararası sempozyumlar yapmakta ve yılda iki sayı olmak üzere Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları (HÜTAD) dergisini yayımlamaktadır.

Enstitüde, Türkiyat Araştırmaları ile Moğol Dili ve Kültürü Araştırmaları olmak üzere iki anabilim dalı bulunmaktadır.

 

Duyurular

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü ve Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü tarafından düzenlenen Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi 5. Öğrenci Sempozyumu  4-5 Aralık 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Başvuru koşullarına ve detaylara https://ydtogrencisempozyumu.hacettepe.edu.tr/tr bu linkten ulaşabilirsiniz. Sempozyum afişi için tıklayınız. Yeni

2023-2024 Güz Dönemi program kayıtları hakkında duyuru için tıklayınız. Yeni

2023-2024 Güz Dönemi Türkiyat Araştırmaları yüksek lisans ve doktora ders programları için tıklayınız. Yeni

2023-2024 Güz Dönemi Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi yüksek lisans ve doktora ders programları için tıklayınız. 19.09.2023 tarihli güncelleme. Yeni

H.Ü. Türkiyat Araştırmaları dergisinin 38/Özel Sayısı hakkında Yeni

H.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tarafından Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları dergisinin 38/Özel Sayısı yayımlanmıştır. Yeni

2023-2024 Öğretim Yılı Güz Dönemi Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Aday Öğrencilerin Listesi ve Kayıt işlemleri ile ilgili duyuru için tıklayınız.

H.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tarafından Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları dergisinin 38. sayısı yayımlanmıştır.

2023-2024 Öğretim Yılı Akademik Takvimi için tıklayınız.

H.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tarafından Hacettepe Üniversitesi Yabancı Dil Olarak Türkçe Araştırmaları Dergisi'nin 7. sayısı yayımlanmıştır.

Göçün 60. Yılında Almanya'da Türkler ve Türkçe Öğretimi başlıklı sempozyum bildiriler kitabı yayımlanmıştır. Kitap için lütfen tıklayınız.

Enstitümüz Araştırma Öncelik Alanları için tıklayınız.

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Programları Ders Seçim ve Tez Dönemi Uygulama İlkeleri için tıklayınız.

Türkiyat Araştırmaları Programları Ders Seçim ve Tez Dönemi Uygulama İlkeleri için tıklayınız.

Türkiyat Araştırmaları Doktora Yeterlilik Sınavı için okuma listesi.

H.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tarafından Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Doktora Programı 1. Öğrenci Sempozyumu Bildiriler kitabı yayımlanmıştır.

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi (HÜTAD) TUBİTAK/ULAKBİM SBVT, MLA (Modern Language Association) International Bibliographi, EBSCO tarafından dizinlenmektedir.

Duyuru Arşivi için tıklayınız.

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
06532 Beytepe / Ankara
Tel: +90 312 297 67 71 veya +90 312 297 71 82
Belgeç: +90 0312 297 71 71

Türkiyat Araştırmaları Anabilim Dalı: +90 312 297 71 82
turkiyat@hacettepe.edu.tr

Son Güncelleme Tarihi: 06.12.2022
Sorumluluk Sınırı

31.07.2009 tarihinden itibaren ziyaretçi sayısı: [ziyaretci sayisi]