TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ
Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi (HÜTAD)
Hacettepe Üniversitesi Yabancı Dil Olarak Türkçe Araştırmaları Dergisi (HÜYDOTAD)
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi 5. Öğrenci Sempozyumu
7. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu: Göçün 60. Yılında Almanya'da Türkler ve Türkçe Öğretimi
6. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu
Türk - Moğol Araştırmaları Çalıştayı II
Tarihsel Süreçte Türk Moğol İlişkileri Uluslararası Çalıştayı
5. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu: Oğuzlar: Dilleri, Tarihleri ve Kültürleri
4. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu: Dilleri ve Kültürleri Yok Olma Tehlikesine Maruz Türk Toplulukları
3. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu
Orhon Vadisi Anıtlarını Yeniden Yorumlamak Taş Heykel Çalıştayı
2. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu: Kâşgarlı Mahmud ve Dönemi
Yaşayan Eski Türk İnançları Bilgi Şöleni
1. Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu
Eğitim Komisyonu
 
 

ADI/SOYADI 

 UNVANI

 GÖREV  

TELEFON

 E-POSTA 

 

Evgenia KERMELİ ÜNAL 

 Prof.Dr.

 Başkan

03122977182 

 evgenia@hacettepe.edu.tr

 

Mustafa DURMUŞ

 Prof.Dr.

 Üye

03122976771

 mustafadurmus@hacettepe.edu.tr 

 

Nazmiye TOPÇU TECELLİ 

 Doç.Dr.

 Üye

03122976771

 ntopcu@hacettepe.edu.tr

 

Meltem EKTİ

 Doç.Dr.

 Üye

03122976771

 meltemc@hacettepe.edu.tr

 

Mikail CENGİZ 

 Dr.Öğr.Üyesi  

 Üye

03122976771

 mikail@hacettepe.edu.tr