TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ
Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi (HÜTAD)
Hacettepe Üniversitesi Yabancı Dil Olarak Türkçe Araştırmaları Dergisi (HÜYDOTAD)
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi 5. Öğrenci Sempozyumu
7. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu: Göçün 60. Yılında Almanya'da Türkler ve Türkçe Öğretimi
6. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu
Türk - Moğol Araştırmaları Çalıştayı II
Tarihsel Süreçte Türk Moğol İlişkileri Uluslararası Çalıştayı
5. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu: Oğuzlar: Dilleri, Tarihleri ve Kültürleri
4. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu: Dilleri ve Kültürleri Yok Olma Tehlikesine Maruz Türk Toplulukları
3. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu
Orhon Vadisi Anıtlarını Yeniden Yorumlamak Taş Heykel Çalıştayı
2. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu: Kâşgarlı Mahmud ve Dönemi
Yaşayan Eski Türk İnançları Bilgi Şöleni
1. Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu
Akademik Personel

Prof.Dr. Yunus KOÇ (Müdür)

297 7182

 yunusk@hacettepe.edu.tr

Prof.Dr. Tufan GÜNDÜZ

297 67 71/124 

 tufan@hacettepe.edu.tr

Prof.Dr. Mustafa DURMUŞ

297 67 71/122

 mustafadurmus@hacettepe.edu.tr

Prof.Dr. Evgenia KERMELİ ÜNAL

297 67 71/136

 evgenia@hacettepe.edu.tr

Doç.Dr. Meltem EKTİ (Müdür Yrd.)

297 67 71

 meltemc@hacettepe.edu.tr

Doç.Dr. Nazmiye TOPÇU TECELLİ

297 67 71/119

 ntopcu@hacettepe.edu.tr

Dr.Öğr.Üyesi Mikail CENGİZ (Müdür Yrd.)

297 67 71/117

 mikail@hacettepe.edu.tr

Dr.Öğr.Üyesi Nagehan Ü. ÖZDEMİR

297 67 71/133

 nagehan@hacettepe.edu.tr

Dr.Öğr.Üyesi Tevfik Orçun ÖZGÜN (Türkiyat Arş. AD. Başkan Yrd.)

297 6771/129

 ozgun@hacettepe.edu.tr

Arş.Gör.Dr. Gülhan YAMAN KAHVECİ

297 67 71/121

 gyaman@hacettepe.edu.tr

Arş.Gör. Nilay ALTUNAY

297 67 71/130

 nilayaltunay@hacettepe.edu.tr

Arş.Gör. Meral KOÇAK

297 67 71/130

 meralucmaz@hacettepe.edu.tr

Arş.Gör. İsa KOYUNCU

297 67 71/132

 ikoyuncu@hacettepe.edu.tr

Arş.Gör. Sultan TUĞRUL

297 67 71/132

 sultantugrul@hacettepe.edu.tr

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ANABİLİM DALI 
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINDA DERS VEREN ÖĞRETİM ÜYELERİ

Prof.Dr. Bülent GÜL

Prof.Dr. Nurettin DEMİR

Prof.Dr. Sema ASLAN DEMİR

Prof.Dr. İbrahim Ahmet AYDEMİR

Prof.Dr. Mevlüt ERDEM

Prof.Dr. Kubilay AKTULUM

Prof.Dr. Cahit GELEKÇİ

Prof.Dr. Fatih YEŞİL

Prof.Dr. Emine YILMAZ

Prof.Dr. Özkul ÇOBANOĞLU

Prof.Dr. Metin ÖZARSLAN

Prof.Dr. Güldem Alev ÖZKÖK

Prof.Dr. Nermin YAZICI

Prof.Dr. Özay KARADAĞ

Prof.Dr. Ayten GENÇ

Prof.Dr. Nuray ALAGÖZLÜ

Prof.Dr. Bülent GÜL

Doç.Dr. Meltem EKTİ

Doç.Dr. Erkin EKREM

Doç.Dr. Gülnaz ÇETİNKAYA

Doç.Dr. Hayrunisa TOPÇU

Doç.Dr. Derya ÇOBANOĞLU AKTAN

Doç.Dr. İbrahim ATABEY

Doç.Dr. Fahri ATASOY

Doç.Dr. Ebubekir GÜNGÖR

Dr. Öğr. Üyesi Ünal ARAÇ

Dr. Öğr. Üyesi İsmail Fırat ALTAY

Öğr. Gör Dr. Eser KOCAMAN GÜRATA