TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ
Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi (HÜTAD)
Hacettepe Üniversitesi Yabancı Dil Olarak Türkçe Araştırmaları Dergisi (HÜYDOTAD)
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi 5. Öğrenci Sempozyumu
7. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu: Göçün 60. Yılında Almanya'da Türkler ve Türkçe Öğretimi
6. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu
Türk - Moğol Araştırmaları Çalıştayı II
Tarihsel Süreçte Türk Moğol İlişkileri Uluslararası Çalıştayı
5. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu: Oğuzlar: Dilleri, Tarihleri ve Kültürleri
4. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu: Dilleri ve Kültürleri Yok Olma Tehlikesine Maruz Türk Toplulukları
3. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu
Orhon Vadisi Anıtlarını Yeniden Yorumlamak Taş Heykel Çalıştayı
2. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu: Kâşgarlı Mahmud ve Dönemi
Yaşayan Eski Türk İnançları Bilgi Şöleni
1. Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu
Kütüphane

Türkiyat Araştırmaları İhtisas Kütüphanesi

Enstitümüz bünyesinde Ali Şir Nevayi ve Kâşgarlı Mahmud Seminer Salonlarında Türkiyat Araştırmaları İhtisas Kütüphanesi bulunmaktadır. Alanında uzman akademisyenlerin katkılarıyla oluşturulan kütüphanemizin kataloglama çalışmaları devam etmektedir. Kütüphanemizde Türkolojiyle ilgili yaklaşık 5.000 kitap ve dergi bulunmaktadır. Kataloglama çalışmaları tamamlanan kitaplar için lütfen tıklayınız.

Enstitümüzün koridorunda ayrıca Açık Kütüphane bulunmaktadır. Öğrencilerimiz ve ilgililer Açık Kütüphane'de yer alan kitaplardan yararlanabilirler, evlerine götürebilirler.