TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ
Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi (HÜTAD)
Hacettepe Üniversitesi Yabancı Dil Olarak Türkçe Araştırmaları Dergisi (HÜYDOTAD)
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi 5. Öğrenci Sempozyumu
7. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu: Göçün 60. Yılında Almanya'da Türkler ve Türkçe Öğretimi
6. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu
Türk - Moğol Araştırmaları Çalıştayı II
Tarihsel Süreçte Türk Moğol İlişkileri Uluslararası Çalıştayı
5. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu: Oğuzlar: Dilleri, Tarihleri ve Kültürleri
4. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu: Dilleri ve Kültürleri Yok Olma Tehlikesine Maruz Türk Toplulukları
3. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu
Orhon Vadisi Anıtlarını Yeniden Yorumlamak Taş Heykel Çalıştayı
2. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu: Kâşgarlı Mahmud ve Dönemi
Yaşayan Eski Türk İnançları Bilgi Şöleni
1. Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu
Kalite Komisyonu
ADI/SOYADI UNVANI KOMİSYONDAKİ GÖREVİ TELEFON E-POSTA
Yunus KOÇ Prof.Dr. Başkan 03122977182   yunusk@hacettepe.edu.tr
Mikail CENGİZ    Dr.Öğr.Üyesi   Başkan Yardımcısı 03122976771  mikail@hacettepe.edu.tr
Nagehan ÜSTÜNDAĞ ÖZDEMİR  Dr.Öğr.Üyesi Üye 03122976771  nagehan@hacettepe.edu.tr
Hamdi KAPLAN Enstitü Sekreteri Üye 03122976771  hamdikaplan@hacettepe.edu.tr
İsa KOYUNCU
Öğrenci Üye 03122976771  ikoyuncu@hacettepe.edu.tr