TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ
Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi (HÜTAD)
Hacettepe Üniversitesi Yabancı Dil Olarak Türkçe Araştırmaları Dergisi (HÜYDOTAD)
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi 5. Öğrenci Sempozyumu
7. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu: Göçün 60. Yılında Almanya'da Türkler ve Türkçe Öğretimi
6. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu
Türk - Moğol Araştırmaları Çalıştayı II
Tarihsel Süreçte Türk Moğol İlişkileri Uluslararası Çalıştayı
5. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu: Oğuzlar: Dilleri, Tarihleri ve Kültürleri
4. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu: Dilleri ve Kültürleri Yok Olma Tehlikesine Maruz Türk Toplulukları
3. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu
Orhon Vadisi Anıtlarını Yeniden Yorumlamak Taş Heykel Çalıştayı
2. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu: Kâşgarlı Mahmud ve Dönemi
Yaşayan Eski Türk İnançları Bilgi Şöleni
1. Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu
Projeler

Enstitümüz bünyesinde Türkoloji ile ilişkili pek çok proje tamamlanmıştır. Bunlardan bazıları şunlardır:

Tamamlanan Projeler:

 1. Son Konar-Göçerlerin (Sarı Keçili Aşireti'nin) Sosyo-Kültürel Yapısı
 2. Karay Türklerinin Sosyo-Kültürel Yapısı
 3. Türkiye'deki Gürcü Kültürü ve Kültür Varlıkları
 4. Yaşayan Eski Türk İnançları
 5. Türkiye'de Tıp Etiği ve Yaşama Hakkı
 6. Avrupa'daki Üçüncü Kuşak Öğrencilerin Türk Kültürü ile Bütünleşmeleri (DPT PROJESİ)
 7. Türkiye'de Uyuşturucu Madde Kullanan Gençlerin Sosyo-Kültürel Özellikleri ve Uyuşturucu Madde Kullanımına Neden Olan Yapısal Unsurlar
 8. Üniversite Gençliğinin "Küreselleşme" ve "Ulus Devlet" Kavramlarına Bakış Açısını Belirleyen Süreçler
 9. Edebiyat Terimleri Sözlüğü
 10. Kâşgarlı Mahmud ve Dönemi
 11. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünün Yayınlarının Elektronik Ortama Aktarılması
 12. Orhon Anıtlarının Bulunuşundan 120. Yılında Türklük Bilimi ve 21. Yüzyıl
 13. Orhon Vadisi Anıtlarını Yeniden Yorumlamak
 14. Dilleri ve Kültürleri Yok Olma Tehlikesine Maruz Türk Toplulukları
 15. Dilleri ve Kültürleri Yok Olma Tehlikesine Maruz Teleüt Türklerinin Sosyo-Lengüistik Durumu
 16. Oğuzlar: Dilleri, Tarihleri ve Kültürleri
 17. Polonyalı Genç Türkologlar İçin Uyum ve Mesleki Beceri Kazanımı
 18. Tarihsel Süreçte Türk-Moğol İlişkileri
 19. Sovyet İhtilali ve Türk Dünyası
 20. Tunuslu Yüksek Öğrenim Öğrencilerinde Türkiye İmajı ve Türkçe Beceri Kazanımı
 21. Göçün 60. Yılında Almanya'da Türkler ve Türkçe Öğretimi