TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ
Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi (HÜTAD)
Hacettepe Üniversitesi Yabancı Dil Olarak Türkçe Araştırmaları Dergisi (HÜYDOTAD)
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi 5. Öğrenci Sempozyumu
7. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu: Göçün 60. Yılında Almanya'da Türkler ve Türkçe Öğretimi
6. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu
Türk - Moğol Araştırmaları Çalıştayı II
Tarihsel Süreçte Türk Moğol İlişkileri Uluslararası Çalıştayı
5. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu: Oğuzlar: Dilleri, Tarihleri ve Kültürleri
4. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu: Dilleri ve Kültürleri Yok Olma Tehlikesine Maruz Türk Toplulukları
3. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu
Orhon Vadisi Anıtlarını Yeniden Yorumlamak Taş Heykel Çalıştayı
2. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu: Kâşgarlı Mahmud ve Dönemi
Yaşayan Eski Türk İnançları Bilgi Şöleni
1. Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu
İdari personel

Hamdi KAPLAN

Enstitü Sekreteri

297 6771

hamdikaplan@hacettepe.edu.tr

Fatma BAYRAKÇI

Bilgisayar İşletmeni

297 6771

fatos@hacettepe.edu.tr

İpek DEMİR

Bilgisayar İşletmeni

297 7182/1

ipek.demir@hacettepe.edu.tr

Çiğdem KARACAOĞLAN

Dergi İşleri

297 7182/3

c.karacaoglan@hacettepe.edu.tr

Hasan ŞENGÜN

Öğrenci İşleri

297 7182/2

hasan.sengun@hacettepe.edu.tr

Emine Demet MECİT

Kütüphane İşleri

297 6771

demetm@hacettepe.edu.tr

Emine AKTAN Yardımcı Hizmetler

297 6771/123

aktane@hacettepe.edu.tr