Projeler

Tamamlanan Projeler:

1) Son Konar-Göçerlerin (Sarı Keçili Aşireti'nin) Sosyo-Kültürel Yapısı
2) Türkiye'de Tıp Etiği ve Yaşama Hakkı
3) Avrupa'daki Üçüncü Kuşak Öğrencilerin Türk Kültürü ile Bütünleşmeleri (DPT PROJESİ)
4) Türkiye'de Uyuşturucu Madde Kullanan Gençlerin Sosyo-Kültürel Özellikleri ve Uyuşturucu Madde Kullanımına Neden Olan Yapısal Unsurlar
5) Üniversite Gençliğinin "Küreselleşme" ve "Ulus Devlet" Kavramlarına Bakış Açısını Belirleyen Süreçler
6) Edebiyat Terimleri Sözlüğü

Devam Eden Projeler:


8) Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünün Yayınlarının Elektronik Ortama Aktarılması
9) Dilleri ve Kültürleri Yok Olma Tehlikesine Maruz Teleüt Türklerinin Sosyo-Lengüistik Durumu

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
06532 Beytepe / Ankara
Tel: +90 312 297 67 71 veya +90 312 297 71 82
Belgeç: +90 0312 297 71 71

Türkiyat Araştırmaları Anabilim Dalı: +90 312 297 71 82
turkiyat@hacettepe.edu.tr

Son Güncelleme Tarihi: 06.12.2022
Sorumluluk Sınırı

31.07.2009 tarihinden itibaren ziyaretçi sayısı: [ziyaretci sayisi]