Misyon ve Vizyon

Misyon

Türk tarih ve kültür varlığı ile bu varlığın etkileşim içinde bulunduğu kültürler ve etkileşimin seyri ile bölge ve dünyanın önde gelen ülkelerinin sosyal, siyasi ve kültürel yapıları hakkında bilimsel yöntem ve disiplinler arası bir yaklaşımla elde ettiği sonuçları, doğru ve evrensel değerler çerçevesinde bilim dünyasına; Türk kültürünün temel dinamiklerini çağın gereklerine göre yeniden yorumlamak; tarihte ve günümüzde karşılaştıkları ulusal ve uluslararası sorunlara çözüm üretmek üzere de topluma kazandırmak için üst düzeyde araştırma, eğitim ve öğretim faaliyeti yapmaktır.

Vizyon

Türk kültürünün tarihte ve günümüzde etkili olduğu coğrafya olan Sibirya'dan Viyana'ya, Cezayir'den Kırım'a kadar uzanan bölgeler ile Balkanlar ve diğer komşu alanlar, Karadeniz, Kafkasya ve Sibirya ile Türkistan sahası gibi, Türk kültür birikiminin hâkim olduğu bölgelerin tarihte ve günümüzdeki yapıları hakkında araştırmalar yapmak; Avrupa'yla bütünleşme sürecine kendi kültürel kimliği ile girmeyi hedefleyen; değişen dünya düzeninde hak ettiği saygın yeri alması gereken bir Türkiye'de, bir taraftan Türk kültürünü ve etkileşim içerisinde bulunduğu diğer kültürleri bilimsel yöntemlerle araştırarak elde ettiği bulguları bilim dünyasıyla paylaşmak, diğer taraftan da Türkiye'nin bugün ihtiyaç duyduğu ve gelecekte ihtiyaç duyacağı bilgi ve tecrübe altyapısını oluşturmak için yeni bilim insanları yetiştirilmesine katkıda bulunmak.

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
06532 Beytepe / Ankara
Tel: +90 312 297 67 71 veya +90 312 297 71 82
Belgeç: +90 0312 297 71 71

Türkiyat Araştırmaları Anabilim Dalı: +90 312 297 71 82
turkiyat@hacettepe.edu.tr

Son Güncelleme Tarihi: 06.12.2022
Sorumluluk Sınırı

31.07.2009 tarihinden itibaren ziyaretçi sayısı: [ziyaretci sayisi]