Formlar

 

Yüksek Lisans Formları

Tez İnceleme ve Değerlendirme Formu

Tez Orijinallik Formu

Tez Orijinallik Raporu Uygulama Esasları

Yüksek Lisans Tez Savunması Sınav Tutanağı

Tez Danışmanı Değişikliği Talep Formu

Yüksek Lisans Tez Konusu Değişikliği Formu

Yüksek Lisans Tez Öneri Formu

Yüksek Lisans Tez Başlığı Değişikliği Formu

Yüksek Lisans Tez Başlığı Değişikliği Formu (Savunma Sınavında)

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi Atama Teklifi

Yüksek Lisans Mezuniyet İlişik Kesme Formu

Yüksek Lisans Tez Danışmanı Talep Formu

Doktora Formları

Doktora Tez Başlığı Değisikliği Formu

Doktora Tez İzleme Komitesi Tutanak Formu

Doktora Tez Konusu Öneri Formu

Doktora Tez Önerisi Tutanak Formu

Doktora Yeterlik Sınavı Tutanak Formu

Doktora Tez Konusu Değişikliği Formu

Doktora Tez Savunması Sınav Tutanağı

Doktora Tez izleme Komitesi Teklifi

Doktora Tez Savunma Jürisi Atama Teklifi

Doktora Mezuniyet İlişik Kesme Formu

Doktora Tez Danışmanı Talep Formu

Doktora Tez Başlığı Değişikliği Formu (Savunma Sınavında)

Doktora Yeterlik Sınav Jürisi Öneri Formu

Ortak Formlar

Lisansüstü Akademik Danışmanlık El Kitabı

Yabancı Öğrenci Bilgilendirme Formu

Askerlik Sevk Tehiri Başvuru Formu

Askerlik Sevk Tehiri İptali Başvuru Formu

Başka Kurumlardan Ders Alma Başvuru Formu

Ders Eşdeğerlik Formu

Etik Kurul izin Muafiyeti Formu

Geçici Mezuniyet Belgesi istek Dilekçesi

İzinli Sayılma Başvuru Formu

Kayıt Sildirme Başvuru Formu

Kredi Transferi Başvuru Formu

Tez Başlangıç Sayfaları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
06532 Beytepe / Ankara
Tel: +90 312 297 67 71 veya +90 312 297 71 82
Belgeç: +90 0312 297 71 71

Türkiyat Araştırmaları Anabilim Dalı: +90 312 297 71 82
turkiyat@hacettepe.edu.tr

Son Güncelleme Tarihi: 06.12.2022
Sorumluluk Sınırı

31.07.2009 tarihinden itibaren ziyaretçi sayısı: [ziyaretci sayisi]